Address

ZEGNA Corner (Daimaru Kyoto)

5F, Shijyo, Takakura, Shimogyo-ku

Kyoto,

+81-75-241-7015

When and where

Mon-Sun 10.00-20.00

Today Closed Open Until: {{closeHour}}