Address

ZEGNA Corner (Shinjuku Isetan)

Men's-Bldg. 4F 3-14-1, Shinjuku, Shinjuku-ku

Tokyo,

+81-3-3353-3351

When and where

Mon-Sun 10.00-20.00

Today Closed Open Until: {{closeHour}}